BEUM-kurs Växt och Mark i Luleå 15-17 mars

Kursen ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer, som för blivande besiktningsmän för utemiljöer. 

Sista anmälningsdag är den 11 februari.

Läs mer: www.beum.se  (under fliken Kurser)