Beum-kurs Växt och Mark 9-11 november 2021 på Ultuna. Platser kvar!

BEUM-kurs ’Växt och Mark’ 9-11 nov. på Ultuna

Kursen ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.

Än finns det platser kvar! Sista anmälningsdag är den 8 okt.

Läs mer på www.beum.se (under fliken Kurser)